Tak til
 


  
05/05 2023

Hans Henrik Dalsgaard Hansen fyldte 50 år

Agronom og chefkonsulent Hans Henrik Dalsgaard Hansen, Hedegårdsvej 17, 8585 Glesborg, fyldte 50 år lørdag den 16. august.

Han er opvokset med landbruget i Hedegård på Norddjursland og har landmandsuddannelse fra Asmildkloster og Ladelund Landbrugsskoler. Hans videre uddannelse blev foretaget på Den Kongelige Veterinære- og Landbohøjskole i København, hvorfra han dimitterede i 1986 som Cand. Agro. med speciale i planteavl. Sideløbende med agronomstudiet havde han ansættelse ved landbrugsafdelingen på forsøgsanlægget i Risø, hvor han gennemførte forskning inden for planteforædling.
Allerede inden afgangseksamen fra landbohøjskolen blev Hans Henrik Dalsgaard Hansen ansat som økonomikonsulent ved Landboforeningernes regnskabsafdeling i Rønde. I 1991 blev han herefter ansat som administrativ leder af Rougsø-Sønderhald Herreders Landboforening. I de følgende år kom han til at spille en aktiv rolle i sammenlægningen af landboforeningerne på Djursland; - et arbejde hvor hans indsigt og erfaring samt gode evne til samarbejde var befordrende for opnåelsen af et godt resultat. Siden 2000 har Hans Henrik Dalsgaard Hansen været leder af Djursland Landboforening, hvor han som chefkonsulent leder landboforeningens administration og rådgiver medlemmerne vedr. økonomiske og investeringsmæssige spørgsmål.
Hans arbejde er præget af ægte interesse for og et stort engagement i dansk landbrug. I fritiden driver han sin gård på Norddjursland med planteavl.

Kilde: Grenaa Bladet

sof


 

Tak til
 

Kort Nyt

Indsend dine egne nyheder og læserbreve til:
nyheder@djurslands.net

Vi mangler frivillige, der har lyst til at arbejde med nyheder på hele Djursland. Skriv til redaktion@djurslands.net hvis du vil give en hånd med.

Nyhedsstrøm

RSS nyhedsstrøm
Hent nyhederne fra din egen nyhedslæser eller vis dem på din hjemme­side.

Net Nyt
Problemer med din opkobling? - Check Netstatus her

Download programmer for sikring af din PC - her

Brug for antispam til din mailserver - antispam